Socialeinvesteringer.nu
Hvad siger forskningen om sociale investeringer?

Hvad siger forskningen om sociale investeringer?

December 17, 2021

Medvirkende: Mikkel Munksgaard Andersen

Sociale investeringsprogrammer har voksende popularitet i Danmark, hvilket giver god mening, da modellen både lover 1) at kunne håndtere komplekse velfærdsproblemstillinger bedre, 2) drive offentlig innovation ved at fjerne risiko fra velfærdsarbejdet, og 3) gøre det hele på en mere omkostningseffektiv måde, der forbedrer offentlige budgetter. Men lever modellen faktisk op til dens løfter? Jeg dykker ned i hvad den internationale forskning fra de sidste 10 år har fundet ud af.

https://socialeinvesteringer.nu/hvad-siger-forskningen-om-sociale-investeringer

Det kan vi lære fra arbejdet med DSI’s første sociale investeringer

Det kan vi lære fra arbejdet med DSI’s første sociale investeringer

December 1, 2021

I PwC evaluerer vi DSIs første investeringer og tre nyligt igangsatte kommunepartnerskaber, hvor målet er at udvikle sociale investeringer, der henholdsvis styrker efterværnet til anbragte og udsatte unge, fremmer beskæftigelsen for mennesker med psykiske sårbarheder samt mennesker med anden etnisk baggrund end dansk, som bor i udsatte boligområder. Første skridt i evalueringen er en måling af, hvor parate de enkelte projekter er, og hvordan de forskellige parter har oplevet arbejdet med at udvikle en social investering. Det har kastet en masse gode drøftelser af sig og en række vigtige læringspunkter, som vi har samlet her.

Artiklen kan genlæses her: 

https://socialeinvesteringer.nu/det-kan-vi-laere-fra-arbejdet-med-dsis-foerste-sociale-investeringer

 

Ung mand i Housing First i Aarhus

Ung mand i Housing First i Aarhus

November 22, 2021

Et interview med en af de unge, der er en del af den tidlige og beskæftigelsesrettede indsats for unge hjemløse i Aarhus. På tre måneder er han gået fra at bo på forsorgshjem til at have sin egen lejlighed og planer om uddannelse. 

Sociale investeringer er en vej til at mindske tilbagefald til kriminalitet

Sociale investeringer er en vej til at mindske tilbagefald til kriminalitet

November 11, 2021

Indlæst artikel skrevet af Camilla Bjerre Damgaard, fondschef Den Sociale Investeringsfond. Artiklen kan genlæses på socialeinvesteringer.nu under Salonen. 

Med sociale investeringer kan man bryde nogle af de barrierer, der er for at arbejde systematisk med forhindring af tilbagefald hos tidligere fængselsindsatte. Det viser en succesfuld social investering fra Storbritannien.

Hvorfor risiko er et nøgleord for investorer

Hvorfor risiko er et nøgleord for investorer

November 11, 2021

Indlæst artikel skrevet af Emil Overgaard Bruhn, student Den Sociale Investeringsfond og Elisabeth Andreew, chefkonsulent Den Sociale Investeringsfond. Artiklen kan genindlæses på socialeinvesteringer.nu under Salonen. 

At kende risikoen ved en investering er nærmest lærersætning nummer ét i investorhåndbogen. Spørgsmålet er, hvad man gør på et nyt marked, som sociale investeringer er i Danmark, hvor erfaringerne endnu er begrænsede.

Social innovation kan blive en eksportsucces, men det kræver (et andet syn på) penge

Social innovation kan blive en eksportsucces, men det kræver (et andet syn på) penge

November 11, 2021

Indlæst artikel skrevet af Anders Folmer Buhelt, akademichef hos Akademiet for Social Innovation. Artiklen kan genlæses på socialeinvesteringer.nu under Salonen. 

Et vigtigt element i at bane vejen for social innovation er, ikke overraskende, finansiering – hvor skal pengene til social innovation komme fra? Måske skal vi begynde med at kalde det investeringer og ikke udgifter, når vi taler om de penge, vi bruger på vores fælles offentlige sektor. 

Sociale effektinvesteringer er muligheden for at lave månelandinger

Sociale effektinvesteringer er muligheden for at lave månelandinger

November 11, 2021

Indlæst artikel skrevet af Jannik Tharben Buchholz, Ledende partner, sociale effektinvesteringer, Den Sociale Kapitalfond. Artiklen kan genlæses på socialeinvesteringer.nu under Salonen. 

Over de seneste tre år – og særligt efter en gang sommerferielæsning – er det blevet helt tydeligt for mig: Vi skal først og fremmest anskue sociale effektinvesteringer som muligheden for at definere nogle månelandingsprojekter fremfor at bruge sociale investeringer som et effektiviseringsredskab i et presset velfærdssystem.

Hvordan laver vi kvalificerede forudsigelser til en god business case?

Hvordan laver vi kvalificerede forudsigelser til en god business case?

November 11, 2021

Indlæst artikel skrevet af Karsten Storgaard Bjerre, ErhvervsPhD-studerende i sociale investeringer hos Komponent – Kommunernes Udviklingscenter. Artiklen kan også læses på socialeinvesteringer.nu under Salonen. 

Hvis vi i Danmark skal blive dygtige til at udvikle gode business cases kræver det, at vi har en åbenhed om de bagvedliggende beregninger. Vi skal ikke kun evaluere, om den sociale investering var en succes, men også analysere, hvad resultaterne giver af feedback til de metoder, data og antagelser, som business casen byggede på.

Potentialerne ved sociale investeringer

Potentialerne ved sociale investeringer

November 11, 2021

Indlæst artikel, skrevet af Camilla Bjerre Damgaard, fondschef Den Sociale Investeringsfond. Artiklen kan genindlæses på socialeinvesteringer.nu

I Den sociale Investeringsfond tror vi på, at sociale investeringer kan være en afgørende vej til at løse nogle af de sociale, sundhedsmæssige og beskæftigelsesmæssige problemer, som vi i årevis har kæmpet med i Danmark. Potentialet er der. Det viser erfaringerne fra de første investeringer i Den Sociale Investeringsfond.

Målrettet sprogundervisning og jobtræning har givet gode resultater i Finland

Målrettet sprogundervisning og jobtræning har givet gode resultater i Finland

November 2, 2021

Indlæst artikel:

Målrettet sprogundervisning og jobtræning har givet gode resultater i Finland

Gennem sprogundervisning målrettet særlige fagområder og jobtræning er det med en social investering lykkedes at få en højere andel af indvandrere i arbejde i Finland. Tallene taler for sig selv: 50 procent af indvandrerne i indsatsen kom i fuldtidsarbejde, i kontrolgruppen var det 30 procent.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App